19.09 Inimene ja tehnika

Õppepäeva viivad läbi:

Eda Merisalu, ergonoomika osakonna dotsent

Märt Reinvee,  ergonoomika osakonna spetsialist

Tehnika ja tehnoloogiaga puutume kokku iga päev, kuidas mõjutab tehnika areng inimese käitumist? Teeme katseid ja anname ülevaate inimesele kõige soodsamatest tegevusviisidest, töövahenditest ja töökeskkonnast. Samuti räägime laste arvuti ja nutiseadmete kasutamisest ja sellega kaasnevatest tervise riskidest.

Lastega saame mõõta kui valjult muusikat oma kõrvaklappidest tegelikult kuulatakse ja tulemusi mõistlikke väärtuste osas tagasisidestada. Oleks hea kui huvilised võtaks kaasa oma kõrvaklapid ja pleieri või telefoni!