6.05 Eesti kõrgemad puud

Õppepäeva viib läbi:

 

Tanel Piir, Järvselja Õppe ja katsemetskonna juhataja ja metsaülem

räägime metsa kasvamisest ja kasvatamisest, igaüks saab katsealal istutada oma metsapuud