8.10 Eestlaste loodususkumused

Õppepäeva viib läbi:

Argo Moor, Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi lektor

 

Loengus räägitakse eestlaste olulisematest metsa ja veekogudega seotud käitumisreeglitest; jahi, kalapüügi ja metsatöödega seotud uskumustest ja uskumustest nende valdkondadega seostatud üleloomulike olendite kohta.

Laste tegevused – tutvustatakse mineviku ja tänapäeva vaimset ja materiaalset pärandit –  folkloori ja eesti traditsioonilist rahvakultuuri.